روند بازبینی آگهی مشاغل کارفرمایان و یا رزومه کارجویان و داوطلبان چه مقدار زمان بر است؟

این روند در کار در منزل نهایت 24 ساعت ساعت زمان می برد چرا که همکار های واحد پشتیبانی می بایست اطلاعات و آگهی را ابتدا بررسی و احراز هویت نمایند تا از مشکلات احتمالی و افراد سودجو جلوگیری گردد.