چه زمانی می توانم از بخش استخدام شغلی اطمینان حاصل نمایم؟

تمامی آگهی های شغلی کار فرمایان قبل از ارسال و انتشار روی سایت بازبینی و قبل از انتشار احراز هویت و تاییدیه از کارفرما دریافت خواهد شد تا از مشکلات احتمالی و افراد سودجو جلوگیری شود. اما هرگونه معاملات و استخدامی ها بر عهده خود کارجو خواهد بود لذا در زمان برقراری ارتباط و استخدامی تا جای ممکن از یک قرار داد مناسب و یا از صحبت سخنان و مفاد قرار داد اطمینان حاصل و یا تا جای ممکن از مشاوره واحد پشتیبانی سایت استفاده نمایید. کار در منزل دات کام تنها یک وبسایت کاریابی بوده و هیچگونه مسئولیتی در قبال مشکلات بین کارجو و کارفرما بر عهده نخواهد گرفت.